low prices and available voices

How to use the price list table?

1. Wybierz pole eksploatacji nagrania z pierwszej kolumny. Pole eksploatacji to miejsce gdzie będzie wykorzystywane nagranie.
2. Wskaż ile stron masz do nagrania. 1 strona rozliczeniowa to 1800 znaków. Jeśli to nagranie reklamowe np. do radia lub telewizji, wskaż ile spotów chcesz nagrać.
3. Cena nagrania będzie zależeć od tego czy wybierzesz lektora z grupy „PL od 370”, „PL od 610”, czy „NATIVE”. Pełną listę lektorów znajdziesz w zakładce Bank głosów.

FAQ

After you pick a voice and accept the quote, we develop pronunciation of proper names and interpretation. We make a recording and check it for compatibility with the script. We cut out the noises and denoise the recording, then apply professional mastering and send ready-to-use files.

Of course! We always have a voice talent at hand so we are able to record even in an hour! Contact us by email or phone to arrange the details.

Every week on Monday morning we update the availability list of our voice talents. Thanks to careful selection, most voices are always available. Contact us to confirm the details.

FAQ

How it works?

Po wybraniu głosu lektorskiego i zaakceptowaniu wyceny sprawdzamy wymowę nazw własnych i opracowujemy interpretację. Wykonujemy nagranie i sprawdzamy je pod kątem zgodności z tekstem. Wycinamy mlaski  i odszumiamy nagranie po czym wykonujemy profesjonalny mastering i przesyłamy gotowe do użycia pliki.

Can I get my recording today/ tomorrow?

Of course! We always have a voice talent at hand so we are able to record even in an hour! Contact us by email or phone to arrange the details.

Is the voice talent available?

Every week on Monday morning we update the availability list of our voice talents. Thanks to careful selection, most voices are always available. Contact us to confirm the details.

Co to znaczy “pole eksploatacji”?

Pole eksploatacji to obszar na jakim będzie wykorzystywane nagranie np. telewizja, radio, czy internet. Różne pola eksploatacji mają różne stawki za prawa autorskie do nagrania. Zobacz więcej w cenniku poniżej.

What's the difference between non-commercial and commercial internet?

The offer and the given prices are for information purposes only and do not constitute an offer within the meaning of Article 66 paragraph 1 of the Civil Code. Pick a Voice reserves the right to change prices and services described on this page. These changes are then binding. By undertaking cooperation with Pick a Voice, you accept the terms of cooperation.

Any questions?

phone:

+48 792 202 703

email:

info@pickavoice.com

phone:

+48 792 202 703

email:

info@pickavoice.com